2824tspec

2824tspec

Able 2824T by Fiorenzo Dorigo